Vertrouwd, Leuk en Goed Verzorgd

VERTROUWD
Small Kidz zorgt ervoor dat ouders met een gerust hart naar hun werk kunnen; dat ouder en kind zich vertrouwd bij ons voelen. Een goede relatie en informatie-uitwisseling met ouders vinden wij erg belangrijk. Elk kind is bijzonder en heeft zijn eigen wensen en karakter. Om het welzijn van kinderen te stimuleren, is een goed pedagogisch klimaat nodig. Dat bestaat uit de volgende basiselementen: veiligheid, aandacht voor kinderen, zorgen voor kinderen, samen met andere kinderen en ook individueel, normen en waarden, thuis voelen en belonen en corrigeren.  Wij nemen u en uw kind serieus bij Small Kidz. Wij werken met een vertrouwd  team van medewerkers die al jaren het vaste gezicht voor de kinderen zijn. (zie 'over ons").


“We zijn gastvrij, enthousiast en betrokken en geven uw kind graag alle liefde en aandacht. Wij doen ons werk met een glimlach’’ 

LEUK
Wij willen dat  kinderen zich welkom voelen en het gewoon leuk hebben bij Small Kidz. Daarom bieden we volop gerichte activiteiten waaronder yoga-lessen, dans,  uitjes naar de bibliotheek of kinderboerderij, leuke speel-/leeshoeken, snoezelen, klimmen & klauteren, kunstzinnige vorming, gezellige ‘tafelmomenten’ of gewoon lekker buiten spelen  en hierbij  interactieve begeleiding waarbij er altijd naar de belevingswereld van elk kind individueel wordt gekeken.


In het kader van het project Heel Gewoon Handen Schoon door de Erasmus Univeriteit (in 2011-2012) heeft Small Kidz Kinderdagverblijf haar medewerking verleend. Onze groepen werden voorzien van de nodige systemen voor de medewerkers en wegwijzers voor de kinderen: zoals alcohol- en extra (kinder)zeepdispensers en stickers om de handen was handelingen voor de kinderen zichtbaar te maken. Ook ouders werd verzocht om hun medewerking; zij moesten lijsten bijhouden over eventuele ziektebeelden bij hun kind.De resultaten van dit onderzoek/project zijn te lezen in de nieuwsbrief Heel Gewoon Handen Schoon (klik hier voor de nieuwsbrief).


GOED VERZORGD
In het kader van het project Heel Gewoon Handen Schoon door de Erasmus Univeriteit (in 2011-2012) heeft Small Kidz Kinderdagverblijf haar medewerking verleend. Onze groepen werden voorzien van de nodige systemen voor de medewerkers en wegwijzers voor de kinderen: zoals alcohol- en extra (kinder)zeepdispensers en stickers om de handen was handelingen voor de kinderen zichtbaar te maken. Ook ouders werd verzocht om hun medewerking; zij moesten lijsten bijhouden over eventuele ziektebeelden bij hun kind.De resultaten van dit onderzoek/project zijn te lezen in de nieuwsbrief Heel Gewoon Handen Schoon (klik hier voor de nieuwsbrief).


Small Kidz' Hygiëne
Small Kidz besteedt altijd veel aandacht aan de hygiëne binnen het KDV.
Daarom hebben wij in de hal (voor de toegangsdeur) en op alle groepen bij de ingang een dispenser Phytogel hangen waarmee ouders en bezoekers hun handen kunnen desinfecteren.
"Kortom: Small Kidz is leuk, goed verzorgd en vertrouwd voor u en uw kind."


Smalll Kidz' Veiligheid
Ook Veiligheid hebben wij hoog in het vaandel staan:
- Toegang tot het KDV voor ouders door middel van de vingerscan.
- Het Vierogenprincipe in ingebed in ons beleid. (klikt u links op het Pedagogisch Beleid om deze te lezen).
Letterlijke transparantie vindt u ook terug door de vele ramen die ook nog eens zorgen voor een gezonde sociale controle.
"We zijn nog een van de kleinere kinderdagverblijven en willen dit zo houden; hierdoor hebben we een open houding en zijn zeer laagdrempelig."

Pedagogisch Beleid

Het opvangen van kinderen is een grote verantwoordelijkheid. De visie van Small Kidz is vastgelegd in ons pedagogisch beleid (zie link). Ons pedagogisch beleid is een beschrijving van hoe wij met kinderen omgaan. Hoe wij het welbevinden- en hun ontwikkeling stimuleren, ook hoe we de ouders hierbij betrekken, want dat vinden we erg belangrijk.

Opvoeden doen wij samen’.

Omdat wij onze voorzieningen voor iedereen toegankelijk willen laten zijn, is ervoor gekozen om niet één bepaalde stroming uit de pedagogiek te volgen, maar juist de beste visies uit verschillende stromingen te combineren. Zo ontstaan er een aantal uitgangspunten die richting geven aan ons dagelijks werk met uw kind(eren).


Op de groepen wordt met de ontwikkelingsgerichte VVE methode STARTBLOKKEN gewerkt (www.startblokken.info.). Deze methode is geïnspireerd op de denkwijze van de psycholoog Vygotski. Hij stelde dat kinderen actief zijn in het zoeken naar kennis en vaardigheden, maar een sociale omgeving nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen en een stapje verder te gaan.
Kinderen leren door samen met volwassenen of leeftijdsgenootjes activiteiten te ondernemen. Volwassenen kunnen dus de ontwikkeling van kinderen stimuleren door hen de juiste hulp aan te bieden.
Met behulp van Startblokken richten wij ons op het ontwerpen van betekenisvolle thema’s uit de belevingswereld van het kind.
Bijvoorbeeld ‘de winkel’ of de ‘de dokter”.
Kinderen ontwikkelen zich doordat zij bepaalde kernactiviteiten uitvoeren, bijvoorbeeld spel-, constructie-, en gespreksactiviteiten, in een uitdagende groepsruimte onderzoeken.

Tik-Tik systeem

Om u op de hoogte te houden van wat uw kind zoal doet op Small Kidz kinderdagverblijf hebben wij het unieke Tik-Tik systeem. Met dit systeem krijgt u met uw persoonlijke inlogcode toegang tot de beveiligde omgeving van Tik-Tik; dit kan zelfs vanuit werk via laptop en/of smartphone.  Hier krijgt u via filmpjes, foto’s en verslagen specifieke informatie over uw kind. Deze informatie is op maat gesneden; u ziet alleen dat wat voor uw kind en groep relevant is. Tevens heeft u de mogelijkheid een reactie te plaatsen bij de foto’s en filmpjes. U kunt dit zien als een extra stukje overdracht. Temeer daar het aan het eind van de dag wat drukker kan zijn op het kinderdagverblijf, en u naar huis wilt om aan tafel te schuiven, u op deze manier ’s avonds toch gericht de dag met uw kindje kunt bespreken. Voor uw gemak melden wij er ook bij welke ontwikkelingen er gestimuleerd worden bij welke activiteiten.

VVE Startblokken

Uit ervaring blijkt dat er leuke in inhoudelijke activiteiten tot stand komen en ook deze zijn terug te vinden en inzichtelijk op de groepen in het ‘Startblokken Logboek op de magneetborden’. Zodat u extra op de hoogte bent aan welke activiteit uw kindje die week mee heeft gedaan. Elk kind wordt daarna altijd geëvalueerd volgens de richtlijnen van Startblokken en dit wordt centraal bewaard. Om te kijken wat de reactie was van uw kind, vond uw kind het leuk, is het voor herhaling vatbaar of lag de interesse nog heel ergens anders? De pedagogische medewerkers nemen de uitkomsten per kind, individueel mee naar de kindbespreking in de observatiemethode Startblokken. De doelstelling is om tijdens de activiteiten de kinderen te observeren om te voorkomen dat het een momentopname wordt. Om de zoveel tijd krijgt u een uitnodiging om de Startblokken-observaties m.b.t. uw kind te bespreken met de pedagogisch medewerker in de vorm van een ouderavond. En wie weet komt u wel tot nieuwe ideeën en tips in het gesprek om het voor uw kind nog leuker, vertrouwd of juist ontwikkelingsgerichter te kunnen zijn op bepaalde vlakken. We zijn er immers voor om in samenwerking met u uw kind op een prettige en passende manier te laten ontwikkelen. Dit is allemaal bespreekbaar in de overdracht aan het begin en einde van de dag, de 10-minuten ouderavondgesprekken en de gezamenlijke ouderactiviteiten (zie link activiteiten jaarplanning).


 
Pedagogisch specialist / VVE-coach

Small Kidz heeft een pedagogisch specialist aangesteld voor op het kinderdagverblijf én de buitenschoolse opvang.


De pedagogisch specialist kenmerkt zich door het leveren van een specifieke bijdrage aan de vertaling van pedagogische beleidsvoornemens naar de werkvloer. De pedagogisch specialist brengt kennis en vaardigheden over op de pedagogisch medewerkers en versterkt daarmee de totale teamontwikkeling. Met de pedagogisch specialist geeft Small Kidz een impuls aan de kwaliteit van de opvang. Om de VVE-kwaliteit te waarborgen is de pedagogisch specialist opgeleid tot VVE-coach. Waaronder ook twee HBO-pedagogisch medewerkers om nog meer vorm aan het coachen te kunnen geven.


Bij Small Kidz vinden we het belangrijk dat er tijd is om met werkgroepjes te werken, omdat investeren (in tijd) wel wat kost, maar ook zeker wat oplevert. De pedagogisch specialist gaat samen met de pedagogisch medewerkers om tafel om aan de slag te gaan met punten uit het pedagogisch beleid, een tip van een ouder, nieuwtjes uit ons vakgebied of met input van de pedagogisch medewerkers vanuit de werkvloer. Dit om er eens even stil bij te staan, over te praten of om tot een werkplan te komen of nieuwe ideeën. Hierbij is er altijd tijd gereserveerd voor de kindbesprekingen.


Zo reserveren we ook minstens 8 keer per jaar voor de pedagogisch specialist en de pedagogisch medewerker tijd in (buiten de groepsuren), om de thema’s van Startblokken uit te werken en met elkaar ontwikkelingsgericht met de thema’s aan het werk te gaan. Ook altijd sluiten we het thema af met een bijzondere ‘eindactiviteit’. Daarbij stellen we ouders hiervan op de hoogte door een ‘Thema-brief’. De eindactiviteit is ter afsluiting van het thema, herkenbaar en duidelijk voor de kinderen.


Voor het vrije spel van kinderen moet ook ruimte zijn. Maar in de setting van de kinderopvang is het de taak van de pedagogisch medewerker om de kinderen een stapje verder te helpen in hun ontwikkeling. Als ‘mede opvoeder’ kun je het verschil maken. Je neemt kinderen steeds verder mee de wereld in en laat ze zien wat daar nog meer mogelijk is.’

Buiten slapen op Small Kidz

Bij Small Kidz Kinderdagverblijf kan dat!
Buiten slapen is in de Scandinavische landen, maar vooral in Finland, heel gebruikelijk. Een veilige manier om uw baby buiten te laten slapen; zowel in de zomer als in de winter!


Uw kind kan in de buitenlucht meer vitamine D opbouwen om meer weerstand te krijgen. Frisse lucht is daarbij goed voor de longetjes. Met name voor kinderen met astmatische aandoeningen en allergieën kan buitenslapen een goede oplossing zijn. Zodra uw kindje voor het eerst naar buiten mag, kan het al in een buitenbedje slapen. Indien u daarvoor kiest, vragen wij om uw schriftelijke toestemming. 

VEILIGHEID
De slaapbedjes zijn gecertificeerd door het Keurmerkinstituut en voldoen aan de gestelde eisen (extra gekeurd op buitengebruik o.a. getest op wind, water en zon).

Groen en uitdagend...

BUITENRUIMTEN
Natuurlijke buitenruimtes in het hartje van Rotterdam waar het natuuraanbod schaars is, beschikt Small Kidz over twee groene buitenruimten (patio’s) waar er plaats is voor natuurbeleving, creativiteit, spel en beweging én rust.
Spelen in een natuurlijke omgeving komt de creatieve en educatieve ontwikkeling van kinderen ten goede.


Natuurbeleving
Er is een evenwicht tussen je veilig voelen op deze vertrouwde plek en het spannende avontuurlijke. Groene natuur is voor jonge kinderen doe-natuur: er zijn geheime plekjes of ‘tentjes’, die als huisje of te verdedigen burcht kunnen dienen. Je kunt er bloemen plukken; graven in de grond; voelen hoe het zand door je vingers glijdt; bouwen met takken; grote of kleine avonturen beleven met water; lekker vies worden! Kortom: er is ruimte voor allerlei spelmogelijkheden in een natuurlijk ogende omgeving. De natuur nodigt kinderen uit tot activiteiten, tot voelen en beleven.


Buiten spelen en bewegen
Er is genoeg open ruimte om te rennen of te fietsen. Het klimmen op de boomstammen of op stenen muurtjes biedt de kinderen voldoende fysieke uitdaging. Een ‘heuvel’ van 10cm hoog is voor een dreumes al heel wat om tegenop te kruipen. En als je net kan lopen is het heel spannend om over bobbelige klinkers te lopen. Er zijn veel balanceer muurtjes waar je overheen kunt lopen of klimmen, maar ook op kan zitten. Een ieder kan ermee spelen op zijn eigen niveau.


Creativiteit in de natuur
Door zelf structuur aan te brengen in de natuur leren kinderen creatief te spelen. Ze verzinnen bijvoorbeeld paadjes die langs de struiken lopen of huisjes waar ze in kunnen spelen. Daardoor wordt hun fantasie geprikkeld en gestimuleerd. Los materiaal zoals zand, water, stenen, schelpen, stro en takjes zijn hierin essentieel. Daarmee wordt de omgeving veranderlijk en beïnvloedbaar en kunnen ze zelf nieuwe spelvormen bedenken. Hoe rommeliger het terrein er in volwassen ogen uitziet, hoe beter het is voor de kinderen.


Rust in onze tuin
Er is ook rekening gehouden met kinderen die even tot rust willen komen; even van alle drukte weg willen en die hun eigen plekje zoeken waar dat goed mogelijk is. De baby's hebben tevens hun eigen plekje waar ze veilig en beschut kunnen liggen. Het is gebleken dat kinderen buiten heerlijk kunnen slapen, vooral de moeilijke slapers hebben hier baat bij.


De buiten indeling
Kinderen worden gestimuleerd om hun omgeving te verkennen en zo op avontuur te gaan. Er is veel te ontdekken in de verschillende hoeken. Dit zorgt er ook voor dat kinderen zich opsplitsen in kleine groepen van 2 of 3 kinderen. Zij zoeken de plek op waar zij gestimuleerd worden in datgene waar ze op dat moment aan toe zijn in hun ontwikkeling. Deze manier van indelen zorgt er ook voor dat er minder conflicten tussen kinderen ontstaan, doordat zij zich beter kunnen verspreiden. De kleine ruimtes worden hierdoor optimaal gebruikt.


Small Kidz is in bezit van het Kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang van Groen Cement.


Small Kidz' buitenruimten zijn tot stand gekomen in samenwerking met De Stadstuinier.

DIEREN
Omdat het goed is voor kinderen om op de juiste manier met dieren om te gaan en voor ze te zorgen hebben we standaard cavia’s  in onze tuin. Gedurende de seizoenen zijn er ook tijdelijk verschillende dieren bij ons op bezoek. Kinderen mogen ze zelf voeren, helpen verschonen en aaien.


UITSTAPJES
Voor uitstapjes naar de speeltuin, het Kralingse Bos, gym of de kinderboerderij wordt door het kinderdagverblijf gebruik gemaakt van een bolderkar of bakfiets. De bakfiets kan tevens worden voorzien van een wind- en regenscherm. De kinderen zijn dan even op een andere manier buiten en kunnen genieten van alles wat om hem/ haar heen gebeurt al zittend in de bakfiets.


SNOEZELEN, EVEN TOT RUST KOMEN
Ook is er op alle groepen en in de hal een Aromiser aanwezig met heerlijke natuurlijke en rustgevende geuren. Zie voor verrdere informatie over Aromatherapie: www.marciakorenhof.com of www.aromakids.nl 

Groepen


Als gevolg van alle ontwikkelingen binnen de kinderopvang en onze ervaringen kiest Small Kidz voor verschillende groepen: de baby/dreumes-groepen van 0-2 jaar, peutergroepen/ peuterschool van 2-4 jaar en het ‘kleine’ peuter plus programma’ voor de kinderen die net even wat meer nodig hebben en die aan kunnen sluiten bij onze kinderen die een halve dag komen met kinderen vanaf 2  jaar (maximale groepsgrootte 8 kinderen op een HBO-er en een niveau-4 stagiaire).


BABY-DREUMESGROEP horizontaal (0 - 2 jaar)
Voor de allerkleinsten zijn er speciaal voor hen ingerichte groepen; voorzien van vloerverwarming, speciale grondboxen, hoge boxen, maar ook uitdagend baby- en dreumesmateriaal. De baby´s kunnen stap voor stap, in alle rust, eerst in hun eigen ritme ontwikkelen, en naarmate ze ouder worden, steeds meer het gezamenlijke ritme volgen.
Omdat het op de groep rustiger is en er op de groep een stuk minder prikkels zijn voelt de baby zich veilig en vertrouwd. De baby en dreumes hebben alle ruimte om te tijgeren, kruipen en zelfs hun allereerste stapjes te zetten. Ze kunnen ze zich op hun gemak en in hun eigen tempo goed motorisch ontwikkelen.
Een mijlpaal komt rond het tweede jaar en volgens een uitgebreid wenbeleid stromen de kinderen door naar de peutergroep.


Kinderen die nog niet kunnen praten leren taal doordat wij woorden geven aan ervaringen, handelingen en gevoelens; Kortom, zeggen wat je doet en benoemen wat je ziet.


PEUTERGROEP/PEUTERSCHOOL horizontaal (2 - 4 jaar)
Voor de peuters geldt, dat zij de wereld willen verkennen. In hun groepsruimten zijn zowel rustige als uitdagende (speel)hoeken te vinden. Hier kunnen zij zich ontwikkelen door eigen interesses te kiezen, afgestemd op de verschillende ontwikkelingsgebieden. Op deze groep kan uw peuter zonder rekening te houden met de allerkleinsten naar hartenlust in een speciaal ingerichte hoek bouwen, spelen, lezen, knutselen etc.
Er hoeft geen rekening meer te worden gehouden met kinderen die slapen of de fles krijgen.
Vanuit hier gaan we makkelijker naar buiten met de bolderkar of een van onze bakfietsen; er is ruimte voor kinderen om vanuit onze hal, tuin of in een andere groep een broer(tje) of zus(je) bezoeken: bijvoorbeeld een flesje geven!


Verticale groep
De grootste voordelen op een verticale groep zijn dat de kinderen van elkaar leren en leren rekening met elkaar te houden omdat er zoveel verschillende leeftijden zijn. Dat er intense vriendschappen ontstaan omdat de kinderen 4 jaar bij elkaar op de groep zitten. Van elke leeftijdsgroep zijn er kinderen, deze slapen verschillende momenten van de dag waardoor de PM-ers in kleine subgroepjes kunnen werken en op die momenten gerichte activiteiten aan kunnen bieden.


Door met kinderen samen in kleine groepjes activiteiten te doen en de kinderen te observeren, ontdek je hoe je de kinderen naar de zone van de naaste ontwikkeling kunt brengen. Op deze manier kijk je bewust naar het kind en wat het kind doet. Het gaat ook bewust over groeperen, je brengt kinderen samen die voor elkaar die zone van naaste ontwikkeling kunnen stimuleren.


Het gebruik van taal en spel biedt kinderen de optimale kans tot ontwikkeling.

Ook bieden we zaterdagopvang, dit is vanwege het lage aantal aanmeldingen/ ruildagen een verticale groep waarin kinderen van 0-4 jaar aanwezig zijn. 


PEUTERSCHOOL PROGRAMMA (2,5 - 4 jaar)
Omdat kinderen in deze leeftijd zich soms gaan ‘vervelen’ en vaak aan meer uitdaging toe zijn, bieden wij een Peuterschoolprogramma.
In een aangepaste ruimte, met uitdagender en ander materiaal, starten kinderen de dag.
In deze groep beginnen we met de kring: We bereiden de kinderen hier spelenderwijs voor op de basisschool. Op deze groep wordt de zelfredzaamheid nog meer gestimuleerd. Uitdagendere activiteiten gericht op bijvoorbeeld de geletterd- en gecijferdheid, meer uitstapjes en het ontmoeten van nog meer leeftijdsgenootjes maken hier het verschil met de 2,5 - 4 jarigen peutergroep.


Kinderen leren vooral door samen met volwassenen of leeftijdsgenootjes activiteiten te ondernemen.


DAGRTIMEKAARTEN
Om het pedagogisch beleid draagvlak te geven voor zowel kinderen als pedagogisch medewerkers, maken wij gebruik van dagritmekaarten.
Voor de kinderen geeft dit houvast aan wat de dag biedt en wat er komen gaat. Het biedt de kinderen vertrouwen en veiligheid. Dit kunt u vergelijken met een horloge waar wij op kijken; peuters doen dit op de kaarten.


KAPPER
Bij Small Kidz is het mogelijk uw kind te laten knippen in een vertrouwde omgeving door een vertrouwd gezicht. Onze kapster is tevens werkzaam op het kinderdagverblijf.


THEEMOMENT
Dagelijks is er op de peutergroepen en Peuterschool een theemoment op de groep. Het idee is om gezellig samen te zijn onder het genot van een kopje (afgekoelde) thee met een versnapering erbij.


OUDERBETROKKENHEID
Ouderparticipatie vindt Small Kidz een belangrijk onderdeel, want we doen het samen met elkaar. Daarom wordt er regelmatig voor ouder en kind iets leuks georganiseerd (zie link activiteiten-jaarplanning). En natuurlijk kunt u zich aanmelden voor zitting in de oudercommissie, daarnaast plannen wij ook nog drie keer per jaar een ouderavond.


ZELFREDZAAMHEID
Het zelf doen en zelf kunnen stimuleren we al zoveel mogelijk vanaf de baby-/dreumesgroepen en verticale groepen tot en met de Peuterschool.


PEUTER-YOGA
De yogalessen voor peuters  staan in het teken van wisselende Startblokken VVE-thema’s. Dit is terug te zien in kleding of attributen die gebruikt worden in de yogalessen. Vanaf 1,9 jaar worden er al yogalessen georganiseerd. We hebben onze eigen gecertificeerde yoga-docentes in huis. (foto certificaten)


KUNSTZINNIGE VORMING
Het doel van kunstzinnige vorming is om kinderen kennis te laten maken met verschillende technieken en materialen. Daarnaast wordt, doordat kinderen van deze leeftijd nog zo open staan voor kunst, de creativiteit gestimuleerd en optimaal benut in het speciaal hiervoor bestemde Atelier.


KLIMMEN EN KLAUTEREN
Kinderen hebben een natuurlijke aanleg om te klimmen en klauteren. Hierbij ontwikkelen ze hun motoriek. Daarom heeft Small Kidz de hal hier speciaal voor ingericht en kan jong & oud hier terecht.


DE KRING
Ter voorbereiding op de basisschool  en in het kader van ons VVE- programma beiden wij op de peuterschool en met regelmaat op de verticale groepen een echte kring.


HET TAFELMOMENT
Onze tafelmomenten draaien niet alleen om het eten bij Small Kidz, maar ook om het gezellig samenzijn, ruimte creëren voor een gesprek en ontwikkelingsgerichte tafelactiviteiten. 


MUZIEKLES
Op alle groepen wordt er wekelijks muziekles aangeboden, in verschillende vormen en aangepast de leeftijden. Muziek verklankt emoties, verbroedert en is gewoon leuk om met elkaar te doen. Zelf muziek maken is daarom goed voor de ontwikkeling van het jonge kind.


PEUTER- EN KLEUTERGYM
Bij de Peuter- en kleutergym wordt er spelenderwijs kennis gemaakt met verschillende bewegingsvormen. Van klauteren en klimmen tot rollen en (diepte)springen. Elke gymles varieert dan ook qua inhoud.
Het doel is, de motorische en fysieke ontwikkeling te bevorderen door middel van kracht en oog-hand-coördinatie. Daarnaast komt mentale ontwikkeling aan bod, zoals het verleggen van grenzen en samenwerking.
Na de introductie van de verschillende bewegingsvormen, wordt er plaats gemaakt voor herhaling. Dit om het gevoel van herkenning en zelfvertrouwen op te wekken bij kinderen.
Om het uitdagend te houden voor zowel peuters als kleuters, worden er situaties geboden die passen bij elk kind (op zijn eigen niveau) en worden ze gestimuleerd om steeds een stapje verder te gaan.
Hoe ziet een Peuter- en kleutergymles er uit?
Inleiding: In de vorm van een korte warming-up of actief spel.
1e leskern: Toestelsituaties waarmee de kinderen de volgende bewegingsvormen leren in vrije vorm, stroomvorm of klassikaal: rollen, steunen, duikelen, verspringen, diepspringen, hoogspringen, steunspringen, klauteren, klimmen, zwaaien, schommelen en balanceren.
Slot: Spelenderwijs stretchen, balspel, tikspel, stiltespel (verstoppertje) en bewegen op muziek. Na het spel vormen de kinderen een kring en zingen ze het afscheidsliedje.


Dagritmekaarten

Om het pedagogisch beleid draagvlak te geven voor zowel kinderen als pedagogisch medewerkers, maken wij gebruik van dagritmekaarten.
Voor de kinderen geeft dit houvast aan wat de dag biedt en wat er komen gaat. Het biedt de kinderen vertrouwen en veiligheid. Dit kunt u vergelijken met een horloge waar wij op kijken; peuters doen dit op de kaarten.

Voeding

Babyvoeding
Small Kidz verzorgt het merk en soort flesvoeding naar keuze van de ouders.


Madaga warme maaltijden
Op het KDV wordt dagelijks een warme biologische maaltijd genuttigd. De gevarieerde maaltijden worden verzorgd door Madaga. Klik hier voor verdere informatie van Madaga.
Het gezellig samenzijn gedurende de verschillende maaltijden vinden wij bij Small Kidz een belangrijk punt.

Beweegkriebels
In het kader van gezonde voeding is er voor ouders een workshop georganiseerd. Bij de workshop kwamen verschillende aspecten aan de orde zoals omgaan met strijd aan tafel, lekker spelen en bewegen en werden er tips en adviezen gegeven.


Lekker en Gezond
Small Kidz staat voor lekker en gezonde voeding. In ons assortiment hebben wij dan ook producten waarin minder suiker is verwerkt. Wij zien dan ook graag gezonde traktaties bij een viering.